e-Resources

e-Resources

REMOTE ACCESS OF E-RESOURCES

डॉ. शियाली रामामृत रंगनाथन यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

Sugamya Pustakalaya

COVID-19 Response Tool Kit Book

Auragabad District Gazetter

Circular regarding Remote Access of E-Resources to affiliated colleges (View Circular)

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ - ई-बुक्स Click Here

An Introduction to Self-publishing - Vimal Kumar V.

Indian Culture portal

 

AYUSH IN INDIA-2018

 

साहित्य चिंतन 

गारुड - खानदेश कन्या बहिणाबाई चौधरी १४० व्या जयंती वर्षानिम्मित हस्तलिखित विशेषांक - डिसेंबर २०२० (संकल्पना आणि संपादन : सुरेखा अशोक दंडारे वसेकर) 

 

संत 

संत ज्ञानेश्वर यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट, माहिती

 

संत तुकाराम - संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी  प्रबंध ,चित्रपट - विडीओज, ईतर माहिती

 

संत एकनाथ यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, एम. फिल प्रबंध, चित्रपट - विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

संत निवृत्तीनाथ यांच्याशी संबंधित निवडक पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

संत सावता माळी यांच्याशी संबंधित निवडक पीएच.डी प्रबंध, चित्रपट  - गीत , इतर माहिती 

 

संत नामदेव यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट -माहितीपट, इतर माहिती

 

संत नरहरी सोनार यांच्याशी संबंधित निवडक पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट, इतर माहिती

 

संत चोखामेळा  - संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  

 

संत गोरा कुंभार यांच्याशी संबंधित  निवडक पीएच.डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

समर्थ रामदास स्वामी यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, एम. फील प्रबंध, चित्रपट - विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

संत रविदास यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी  प्रबंध ,चित्रपट - विडीओज, ईतर माहिती स्त्रोत

 

संत सेना महाराज यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ , पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट - विडीओज, माहिती

 

संत मुक्ताबाई - संबंधित निवडक पीएच. डी प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

संत जनाबाई   - संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत  

 

संत कबीर यांच्याशी संबंधित निवडक : ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, माहिती स्त्रोत

 

श्री रामकृष्ण परमहंस  यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी. प्रबंध, चित्रपट -विडीओज, इतर माहिती

 

स्वामी विवेकानंद यांच्याशी संबंधित ई -बुक, ऑडीओ बुक, पीएच. डी. प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती

 

संत तुलसीदास यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच.डी प्रबंध, विडीओज , इतर माहिती 

 

श्री चक्रधर स्वामी यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक : ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, माहिती

 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्याशी संबंधित  निवडक पीएच.डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

संत गाडगे महाराज (बाबा) यांच्याशी संबंधित निवडक पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

श्री रमण महर्षी  यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

मुनिश्री तरुणसागरजी यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक :  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

परमपूज्य  पांडुरंगशास्त्री आठवले (दादाजी) यांच्याशी संबंधित  निवडक पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

Subjectwise Search Engines

Selected Marathi E-Resources-Search Engine

 

Theses and Dissertations - Search Engine

 

Selected English Dictionaries - Word Search Engine

 

Selected Newspaper - News Search Engine

 

Hindi Selected E-Resources - Search Engine

 

Law Subject - Selected E-Resources Search Engine  

 

Education Subject - Selected E-Resources Search Engine

 

Political Science Selected E-Resources-Search Engine

 

Subjectwise Open Access E-Resorces

 

Law Subject related Selected Dictionaries, Encyclopedias, Theses Repositories, E-Books, E-Journals

 

Commerce related Selected Dictionaries & Encyclopedias, Theses Repositories, Videos, Study Material, and Other Information Sources

 

Political Science related Selected: Dictionaries, Theses Repositories, Videos, Study Material, Political Leaders information links

 

English Subject related : Selected Ph.D Theses Repositories, Dictionaries, Books, Journals, Study Materials - Videos

 

Social Work Related Selected Online E-Books, Dictionaries,  Ph.D Theses Repositories,  E-Journals, Study Material, Video Lecture

 

Statistics subject related Prof. Prasanta Chandra Mahalanobis Information, Selected : Online E-Books, Dictionaries, Ph.D Theses Repositories , E-Journals, Study Material , Video Lecture

 

URDU Subject related: Selected Ph.D Theses Repositories, Dictionaries, Books, Journals, and Study Materials

 

Sociology Theses and Dissertations -  Selected Websites

 

हिंदी दिवस - निवडक माहिती , हिंदी वेबसाईटस

 

मराठी निवडक  ई -साहित्य - एम. ए मराठी / SET/ NET साहित्य लिंक्स , निवडक मराठी लेखक साहित्य, संत - महात्मा संबंधित साहित्य लिंक्स,  महापुरुष /समाजसुधारक / क्रांतीवीर ई - साहित्य लिंक्स, महाराष्ट्रातील राजकीय नेते माहितीपर  लिंक्स

 

महापुरुष  /समाजसुधारक / क्रांतीवीर / स्वातंत्र्यवीर ई - साहित्य 

 

शहाजी महाराजांशी संबंधित निवडक पीएच. डी प्रबंध, माहितीपट - विडीओज, इतर माहिती

 

छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित – इंटरनेट वरील निवडक विविध भाषेतील चित्रपट, गड / किल्ले माहिती, सरदार/ मावळे, पोवाडा

 

छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित – इंटरनेट वरील निवडक ई- बुक , ऑडीओ बुक , पीएच. डी प्रबंध

 

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक – इंटरनेट वरील निवडक साहित्य

 

शूरवीर तानाजी मालुसरे यांच्याशी संबंधित निवडक माहिती स्त्रोत, निवडक पोवाडा, विडीओज

 

छत्रपती संभाजी महाराजांशी संबंधित निवडक ई- बुक , पीएच. डी प्रबंध, माहितीपट - विडीओज, इतर माहिती

 

महाराज यशवंतराव होळकर यांच्याशी संबंधित निवडक विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

महाराज रणजीत सिंह यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, माहितीपट, इतर माहिती साधने

 

राजर्षी शाहू महाराज यांच्याशी संबंधित निवडक  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, इतर  माहिती

 

महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांच्याशी  संबंधीत निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, ईतर माहिती स्रोत

 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट- विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

महात्मा गांधी यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, एम. फील प्रबंध, चित्रपट - विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ  साठे  यांच्याशी संबंधित ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, लेख , माहितीपट -गीत , इतर माहिती स्त्रोत

 

भारतीय स्वातंत्र्य दिवस संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट - विडीओज, गीत , माहिती 

 

कारगिल विजय दिवस व कारगिल संबंधित निवडक  - ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, लेख माहिती

 

गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्याशी संबंधित  निवडक ग्रंथ, पीएच.डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी  प्रबंध, विडीओज, माहिती 

 

लालबहादुर शास्त्री यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, ईतर माहिती स्रोत

 

गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, कविता, लेख, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती

 

आचार्य विनोबा भावे यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक :   ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याशी संबंधित असणारे इंटरनेट वरील निवडक वाचनसाहित्य 

 

क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके  यांच्याशी संबंधित निवडक  चित्रपट - विडीओज , माहिती स्त्रोत

 

क्रांतिकारक लहूजी राघोजी साळवे यांच्याशी संबंधित निवडक पीएच. डी प्रबंध, माहिती स्त्रोत, विडीओज

 

लाला लजपत राय यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ,  पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

क्रांतिकारी बटुकेश्‍वर दत्त यांच्याशी संबंधित निवडक पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

क्रांतिकारक  बिरसा मुंडा  यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

देशबंधू चित्तरंजन दास यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

बिपिनचंद्र पाल यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

क्रांतिकारी शिवराम हरी राजगुरू यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक :  ग्रंथ , पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट - विडीओज, इतर माहिती

 

क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ , पीएच. डी. प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती

 

क्रांतिकारी चंद्रशेखर आझाद यांच्याशी संबंधित निवडक  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, माहितीपट - विडीओज, इतर माहिती

 

स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

केरळ राज्य ग्रंथालय चळवळीचे जनक - पी. एन. पणिक्कर

 

लेखक 

कुसुमाग्रज उर्फ वि. वा. शिरवाडकर यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक : ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

साने गुरुजी यांच्याशी संबंधित - ग्रंथ, ऑडिओ पुस्तके, पीएच. डी प्रबंध,  चित्रपट - माहितीपट  

 

पु. ल. देशपांडे यांच्याशी संबंधित निवडक -  पीएच. डी प्रबंध,  ब्लॉग / वेबसाईट नाटके / साहित्य / विडीओ/ कथा 

 

आचार्य प्र. के. अत्रे यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, नाटके, इतर माहिती

 

प्रसिद्ध कवी  ग. दि. माडगुळकर यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

निसर्ग साहित्यिक मारुती चितमपल्ली यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

प्रसिद्ध मराठी लेखक शिवाजी सावंत यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक :  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती

 

प्रसिद्ध मराठी लेखक नारायण सीताराम फडके  -  इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ,  वेबसाईटस, माहिती

 

वि. स. खांडेकर यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

मराठी लेखिका सुनीता पुरुषोत्तम देशपांडे - माहिती  विषयक वेबसाईटस 

 

साहित्यिक शान्ता शेळके - संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

प्रसिद्ध हास्य व्यंगकार काका हाथरसी यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक :  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

मुंशी प्रेमचंद यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक व व्यंगकार  हरिशंकर परसाई यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील  निवडक साहित्य, पीएच. डी . प्रबंध, माहिती

 

हरिवंश राय बच्चन यांच्याशी संबंधित निवडक पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर  माहिती स्रोत

 

प्रसिध्द हिंदी साहित्यिक सुमित्रानंदन पंत - संबंधित निवडक पीएच. डी प्रबंध,  विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यांच्याशी संबंधित निवडक :  पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

सुभद्राकुमारी चौहान यांच्याशी संबंधित निवडक :  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

विलियम शेक्सपियर यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी  प्रबंध ,चित्रपट - विडीओज, ईतर माहिती स्त्रोत आणि जागतिक पुस्तक दिन माहिती स्रोत

 

प्रसिद्ध इंग्रजी साहित्यिक मनोहर माळगावकर  यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, इतर माहिती स्त्रोत   

 

लोकशाहीर वामनदादा कर्डक यांच्याशी संबंधित निवडक पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

 

महाराष्ट्र संबंधित निवडक ग्रंथ, महाराष्ट्र दिन - माहिती स्त्रोत , विडीओज, जागतिक कामगार दिन माहिती स्त्रोत

 

योगा शी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, योगा कोर्स स्टडी मटेरीअल, इतर माहिती 

 

महिला दिन ( Women's Day) विशेष - निवडक ई - साहित्य

राजमाता जिजाऊ यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट, माहितीपट, इतर माहिती

 

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई  होळकर यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट- माहितीपट, लेख - इतर माहिती स्रोत

 

झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट -विडीओज, इतर  माहिती स्रोत

 

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट- विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

मदर टेरेसा यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक :  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट - विडीओज, इतर माहिती

 

भारतरत्न एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यांच्याशी संबंधित निवडक विडीओज - चित्रपट, माहिती स्रोत

 

इंदिरा गांधी यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर  माहिती स्रोत

 

सुभद्राकुमारी चौहान यांच्याशी संबंधित निवडक :  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत 

 

Kadambini Ganguly related selected videos, Other Information Sources

 

पी. टी. उषा यांच्याशी संबंधित निवडक विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

ईतर माहिती स्रोत 

डॉ. ए. पी . जे. अब्दुल कलाम  यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध , विडीओज, इतर माहिती 

 

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक :  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक :  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

महाकवी कालिदास यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट, इतर माहिती 

 

पक्षी निरीक्षक सलीम अली यांच्याशी संबंधित- ग्रंथ, विडीओ, माहिती 

 

स्वर्गीय मा. शंकरराव चव्हाण यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, इतर माहिती स्त्रोत/ लेख 

 

स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी संबंधित असणारे इंटरनेट वरील निवडक वाचनसाहित्य
 

लहान मुलांसाठी निवडक  गोष्टी, ऑडीओ गोष्टी, विडीओज, मासिके , वेबसाईटस

 

पाककृती / रेसीपी संबंधित निवडक ग्रंथ, वेबसाईटस, युट्यूब विडीओज

 

मराठी वृतपत्रे वेबसाईटस

-------

-------