e-Resources

e-Resources

महिला दिन ( Women's Day) विशेष - निवडक ई - साहित्य

राजमाता जिजाऊ यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट, माहितीपट, इतर माहिती

 

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई  होळकर यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट- माहितीपट, लेख - इतर माहिती स्रोत

 

झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट -विडीओज, इतर  माहिती स्रोत

 

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट- विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

मदर टेरेसा यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक :  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट - विडीओज, इतर माहिती

 

भारतरत्न एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यांच्याशी संबंधित निवडक विडीओज - चित्रपट, माहिती स्रोत

 

इंदिरा गांधी यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर  माहिती स्रोत

 

REMOTE ACCESS OF E-RESOURCES

Sugamya Pustakalaya

COVID-19 Response Tool Kit Book

Auragabad District Gazetter

Circular regarding Remote Access of E-Resources to affiliated colleges (View Circular)

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ - ई-बुक्स Click Here

Indian Culture portal

 

AYUSH IN INDIA-2018

साहित्य चिंतन 

English Subject related : Selected Ph.D Theses Repositories, Dictionaries, Books, Journals, Study Materials - Videos

 

Social Work Related Selected Online E-Books, Dictionaries,  Ph.D Theses Repositories,  E-Journals, Study Material, Video Lecture

 

Statistics subject related Prof. Prasanta Chandra Mahalanobis Information, Selected : Online E-Books, Dictionaries, Ph.D Theses Repositories , E-Journals, Study Material , Video Lecture

 

योगा शी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, योगा कोर्स स्टडी मटेरीअल, इतर माहिती 

 

डॉ. ए. पी . जे. अब्दुल कलाम  यांच्याशी संबंधित इंटरनेट वरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध , विडीओज, इतर माहिती 

 

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक :  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक :  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

राजमाता जिजाऊ यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट, माहितीपट, इतर माहिती 

 

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई  होळकर यांच्याशी संबंधित असणारे इंटरनेट वरील निवडक वाचनसाहित्य , चित्रपट 

 

महाकवी कालिदास यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट, इतर माहिती 

 

महाराज रणजीत सिंह यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, माहितीपट, इतर माहिती साधने 

 

राजर्षी शाहू महाराज यांच्याशी संबंधित निवडक  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, इतर  माहिती 

 

आचार्य विनोबा भावे यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक :   ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याशी संबंधित असणारे इंटरनेट वरील निवडक वाचनसाहित्य 

 

साने गुरुजी यांच्याशी संबंधित - ग्रंथ, ऑडिओ पुस्तके, पीएच. डी प्रबंध,  चित्रपट - माहितीपट  

 

पु. ल. देशपांडे यांच्याशी संबंधित निवडक -  पीएच. डी प्रबंध,  ब्लॉग / वेबसाईट नाटके / साहित्य / विडीओ/ कथा 

 

आचार्य प्र. के. अत्रे यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, नाटके, इतर माहिती

 

संत सावता माळी यांच्याशी संबंधित निवडक पीएच.डी प्रबंध, चित्रपट  - गीत , इतर माहिती 

 

संत नामदेव यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, चित्रपट -माहितीपट, इतर माहिती

 

श्री रामकृष्ण परमहंस  यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी. प्रबंध, चित्रपट -विडीओज, इतर माहिती

 

संत तुलसीदास यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच.डी प्रबंध, विडीओज , इतर माहिती 

 

श्री चक्रधर स्वामी यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक : ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, माहिती

 

पक्षी निरीक्षक सलीम अली यांच्याशी संबंधित- ग्रंथ, विडीओ, माहिती 

 

स्वर्गीय मा. शंकरराव चव्हाण यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, इतर माहिती स्त्रोत/ लेख 

 

स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी संबंधित असणारे इंटरनेट वरील निवडक वाचनसाहित्य

 

समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर यांच्याशी संबंधित निवडक ग्रंथ, पीएच. डी  प्रबंध, विडीओज, माहिती 

 

लालबहादुर शास्त्री यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

प्रसिद्ध हास्य व्यंगकार काका हाथरसी यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक :  ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्त्रोत

 

मुंशी प्रेमचंद यांच्याशी संबंधित इंटरनेटवरील निवडक ग्रंथ, पीएच. डी प्रबंध, विडीओज, इतर माहिती स्रोत

 

लहान मुलांसाठी निवडक  गोष्टी, ऑडीओ गोष्टी, विडीओज, मासिके , वेबसाईटस

 

पाककृती / रेसीपी संबंधित निवडक ग्रंथ, वेबसाईटस, युट्यूब विडीओज

 

मराठी वृतपत्रे वेबसाईटस

-------

-------