Project/Research Fellow

Project/ Research Fellow:

Sr.No. Name of Fellowship No. Of Students Name of the Fellow
1 DST INSPIRE 03 Lokhanda Sunanda C.
Jawalkar Nilesh B.
Arak Gunwati V.
2 RGNF (UGC) 11 Zankek Sunita P.
Khillare Chhaya A.
Lohat Sapna S.
Magre Mandakini R.
Kamini Bhanudas Rokade
Trishala L. Kharat
Shejwal Priyanka Motilal
Wagh Dharmpal Chokhoba
Santosh Thrat
Pavar Mangal
Paikrao Satish
3 MANF (UGC) 03 Khan Lubna A.
Syeda Hina Kausar
Soni Shaikh Ansuddin
4 SPNRF 01 Pawar Mangala B.
5 BANRF 01 Jadhav Pallavi Sunil
6 Golden Jublee 08 Misal Ganesh S.
Thosar Amol S.
Sontakke Tejswini A.
Rokade Kamini B.
Humbe Ashok
Baviskar Rahul K.
Pawar Poonam S.
Patil Kalpana M.
7 DST Project 05
Khillare Kiran R.
Lakwal Vijay R.
Subugade Sharad
Umesh Y. Wagh
Swami Pavankumar S.