NAAC Grade NIRF Rank Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image

news in focus

New Imageकोविड-१९ : साक्षरता-दक्षता- जनजागरण संकलन पुस्तिका (View Details) 
New Imageसूचना: सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, प्रगती अहवाल (Progress Report) सादर करण्यासाठी दि. ०७ जानेवारी २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. (Pay online here) 
New Image गीत भीमायन : Geet Bhimayan   (View Details) 
New Image Institutional Development Plan (View Details) 
New Image Handbook of Code of Conduct (View Details) 
New Image Core Values of University (View Details) 
New Image Bajaj Incubation Center (View Portal)
New ImageRanking & Achievements (View Details) 
New ImageDST- Sci. & Tech. Innovation Hub:Applications are invited for Programme Coordinator, Project Asst. and Field Asst. (View Details) 

Events

 
 
 

विद्यार्थ्यानो लॉकडाउनच्या काळात तुम्ही हे कराच हे सांगत आहेत माननीय डॉ. प्रमोद येवले, कुलगुरू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद(Facebook Link) 

National Assessment and Accreditation Council (NAAC), Bangalore organises an online address by Honourable Governor of Meghalaya Shri Tathagata Roy on Reflections of Higher Education Scenario – Post COVID-19 on NAAC web platform(13th June 2020 Time: 12.00 -13.00 pm)(View Details)   (Registration Link) 

Talk Show on :Strategic Mindset for Postcovid World: Learners Perspective 15-17 June 2020 at 11:30 AM-1:00 PM by Dept. of CSIT (View Details)

For Detailed News & Events (विद्यापीठ बातमी व इतर आयोजित कार्यक्रमासंबंधी माहितीसाठी)(pro.bamu.ac.in)

Call for Proposals of Innovation Start-Up Ideas at Bajaj Incubation Centre

For More Events.. (Click Here)

Events

 

 

परिपत्रक क्र. आस्था/ आरओ / ६०/२०२० सर्व शैक्षणिक व प्रशासकीय विभागप्रमुख, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी व सर्व संबंधितांना कळविण्यात येते की ०३-०६-२०२० पासून प्रशासकीय कामकाज दिलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुरु करण्यात येत आहे ll(राज्य शासन आदेश )ll (मा. जिल्हाधिकारी आदेश)ll (कार्यालयीन कामकाज मार्गदर्शिका)ll (कर्मचारी विमा कवच) 

विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना महत्वाच्या प्रशासकीय कामांसाठी उपस्थित राहणेबाबत

New Ordinance-1009 pertaining to Ph.D. & M. Phil. Courses

सन २०१९-२०२० च्या उन्हाळी सुट्ट्या बाबत परिपत्रक

उन्हाळी परीक्षा २०२० संदर्भात परिपत्रक ll उन्हाळी परीक्षा २०२० व कोरोना (कोविड -१९) संदर्भात विद्यार्थी तक्रार निवारण व समुपदेशन कक्ष)ll (Student Grievance Cell Letter (English))ll (अंतर्गत गुण याद्या ई -सुविधा केंद्राच्या पोर्टलमार्फत ऑनलाईन जमा करणेबाबत)

कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या टाळेबंदीमुळे विद्यापीठांच्या परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्रक नियोजनाकरिता राज्य शासनाच्या राज्यस्तरीय समितीचा अहवाल

कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या टाळेबंदीमुळे विद्यापीठांच्या परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्रक संदर्भात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणीसाठी हेल्पलाईन नंबर्स

Circular Regarding conduction of 60th Maharashtra Day Flag Hoisting Ceremony on 01-05-2020

कोविड-१९ :कोरोना विषाणूविरुद्धचे युद्धतंत्र -(साक्षरता -दक्षता -जनजागरण संकलन पुस्तिका)

AIU Invites for the Interaction with Sadhguru Ji on "Indian Universities in Challenging Times" on (25th April 2020 at 1:00 p.m)ll (Youtube Link)ll (Facebook Link)

MHRD Innovation Cell- e-Sessions as IIC Activity for the Calendar Year 2019-2020l (View Revised IIC Webinar Schedule)

Advisory issued by MHA and GoI on Secure use of ZOOM Meeting Platform

UGC Letter Regarding Aarogya Setu App

UGC Letter Regarding Appeal for inviting ideas/ suggestions for Bharat Padhe Online campaign

Ayurveda's Immunity Boosting Measures for Self Care during COVID-19 crisis

ई-कंटेंट निर्मिती अभ्यासक्रम बाबत

Opportunities for students and faculty to learn ICT initiatives of MHRD and UGC

कोविड -१९ च्या उद्रेक दरम्यान आणि नंतर विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य आणि कल्याणाबाबत

कोरोना विषाणूचा होणारा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत:प्रशासकीय कर्मचार्यांच्या उपस्थिती संबंधी सूचना

दि. ०१-०४-२०२० ते १४-०४-२०२० पर्यन्त अंतरिम उन्हाळी सुट्टी ( Interim Summer vacation )बाबत

२७ मार्च रोजीची विद्या परिषदेची बैठक रद्द करणे बाबत

महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या तैलचित्राचे अनावरण व स्व. यशवंतराव चव्हाण मुलीचे वसतिगृहाचे नामकरण कार्यक्रम परिपत्रक (१२-मार्च-२०२० सकाळी १0:3० वाजता)

University & Pollux jointly organising training for Machine Operator for SC Students (Free of Cost)

तासिका तत्वावरील शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दि. ०१ मार्च २०२० पासून सुधारित मानधन देयके अदा करणे बाबतचे परिपत्रक

(Circular dated 14-03-2020) प्रशासकीय व शैक्षणिक अंकेक्षणाच्या अनुषंगाने माहिती सादर करण्याबाबत पुनःश्च मुदतवाढ देणेबाबत

Notice regarding Notification of Humanities Faculty Members

Circular regarding Opportunity for Students to Visit Infosys (Last Date - 29 November 2019)  (Click here to download Excel file to send the list of Interested Students) 

Free of Cost Online Certification from Infosys - InfoTQ

Circular Regarding Preventive Measures for Corona Virus along with Posters of Do's and Do'nt for Prevention of Virus

Advertisement for NET Guidance with application form Last Date:13-03-2020

Notice regarding advt. no. ESTT/RO/03/2017

Selected Candidate list for apppointment of teachers on Clock Hour Basis (CHB) Advt no ESTT/DEPT/02/2019 dated 22-11-2019

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ कलाम ११७ अन्वये सर्व महाविद्यालयांचे प्रशासकीय व शैक्षणिक अंकेक्षण (Academic and Administrative Audit)करण्यासाठी ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करणेबाबत

Pre Ph.D. Course work by Dept. of Economics (2019-20)

विद्यापीठ परिसरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पूर्णाकृती पुतळा परिसराचे सुशोभीकरण करणे बाबत

Pre Ph.D. Course work by Dept. of Public Admin (01-30 January,2020)

Advt.No.ESTT/DEPT/02/2019 dated 23/11/2019 Appointment of Teachers on Clock Hour Basis in University Departments

Ordinance-1004 for Academic & Administrative Audit

Camp details for promotion under Career Advancement Scheme(CAS) Ordinance No. 993/2019

विद्यापीठ नाटयगृह भाड्याने देण्याबाबतची नियमावली आणि परिपत्रक

Aurangabad Entrepreneur's Club (AEC)

संशोधन केंद्र व त्यास संलग्न मार्गदर्शक व विद्यार्थी यांची माहिती बाबतचे परिपत्रक-अ, परिपत्रक-ब

Notification of Commerce & Management Faculty Members

सर्व संलग्नित महाविद्यालय/ परिसंस्था/ शासकीय संस्था/ संशोधन संस्था यांच्याकडून शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून संशोधन केंद्रास मान्यता देण्यासाठी विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये अर्ज मागविण्यात येत आहे

विद्यापीठाच्या परीक्षा पूर्व व परीक्षांच्या कामात नेमणुकीपात्र सर्व प्राध्यापकांचा सहभाग बंधनकारक असल्याबाबत

Notification regarding cancellation of BOS Nominations of 14 members

Ordinance-993 for CAS Promotion to the College Teachers as laid down by the UGC in 7th Pay Commission

Psychology Club Brochure -2019

सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासप्रवर्ग (ESBC) तसेच खुल्या प्रवर्गातून (EWS)अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशावेळी शिष्यवृत्तीसाठी अनुज्ञेय शिक्षण शुल्काची रक्कम शिक्षण संस्थांनी न घेण्याबाबत

Ordinance dated 06-07-2019 regarding Tuition, Computer, Environment & Other fees at Affiliated Colleges

Hostel Admission Form for year 2019-20

List of MOOC Courses for SWAYAM Platform from (July-Nov, 2019)

Circular for L.L.M. IV Semester Dissertation Paper Optional Essay Paper

Academic Calendar for Academic Year 2019-20

Amended Ordinance-187 relating to duration of M. Phil. Course

Circular regarding Cancellation of Carry on for Bachelor of Architecture

सर्व संलग्नित महाविद्यालयांचे शैक्षणिक मुल्यांकन करणे बंधनकारक असल्याबाबत |View Format

Department of Education Service Course Life Skill Education for Semester -IV students Application Form and Notice(Last Date of application (15-January-2020)

शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ च्या सत्र व सुट्ट्यांबाबत

University Swayam Portal

Syllabus of Democracy, Election & Good Governance as Compulsory Course to the first year students for the University Departments, affiliated colleges and recognized Institutes

Proposed Uniform Statute for Teachers (View Part-1) l (View Part-2) l

National Level Short Term Training Program on Blockchain Technology, 3-15 Feb 2020

Inauguration of Department of Law in presence of of Hon'ble Bhagat Singh Koshyari, Governor & Chancellor with Hon'ble Prof.(Dr.) Pramod Yeole(11-02-2020)

60th Convocation Ceremony (11-02-2020)

Professor Pramod Yeole, Vice Chancellor

Interaction of Hon'ble Bhagat Singh Koshyari, Governor & Chancellor with Hon'ble Prof.(Dr.) Pramod Yeole during Vice-Chancellors Meet. (11-09-2019)

Inauguration of International Students Hostel in presence of UGC, Vice-Chairman & Hon'ble VC (14-09-2019)

महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या तैलचित्राचे अनावरण (१२-मार्च-२०२०)

(१२-मार्च-२०२०) महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या तैलचित्राचे अनावरण

Be a part of our legacy

When you earn your education at Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University , you’re investing in your future. For years, BAMU has been nationally and internationally recognized. Graduating from BAMU means joining the ranks of successful alumni all over the world.
 

Your academic future starts here

When you choose Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University , you’re getting top-notch, world-recognized programs taught by award-winning professors and researchers— with lots of opportunity for social interaction, even while you study.


Know about BAMU

 Glimpses of University in Social Network

Educator and Researcher Profile

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabadhas been making a major contribution to the field of education for many decades and today it has a world class reputation for research, for teacher education and for its Masters and doctoral programmes.

It is fundamental to our commitment to reach out to schools and colleges, locally, nationally and internationally, with a vision of transformative educational environments which make policy decisions based on research evidence and evaluations of effectiveness.

Click here to view / Register Educator & Researcher View Details

For further information go to our Research page.Research