Project/Research Fellow

Dr. Vandana Hivrale( Supervisor)

1) Mr. P. T Sanatan

2) Ms Neeta Kalve

3) Mr. Amol Kamble      Rajiv Gandhi fellowship

4) Ashwini Jamdhade      BARTI fellowship

5) Rubina shaikh

6) Ashwini Sirsath          BARTI fellowship

Dr. M. V Padul ( Supervisor)

1) Mr. Sandip Wagh            DST inspire fellowship

2) Satish Tekale                   University golden jublee fellowship

Dr. V. R. Shende ( Supervisor)

1) Mr. Dipak More