Post Graduate / Ph. D.

Browse records in that    Search     
TitleDescriptionDownload.Uploaded OnSorted By Uploaded On In Descending Order
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी आपल्या विभागातील Bachelor Degree, Certificate Course, Advance Diploma, Diploma, P.G. Diploma बाबत परिपत्रक, वेळापत्रकCircular No./pg admin/2019-20/489-08 dated 15-05-19UG_CertDiploma_ AdvDiploma_PG Diploma_Circular150519.pdf5/16/2019 1:23 PM
मराठी भाषा गौरव दिन निमित्त विविध कार्यक्रम आपल्या विभागात / महाविद्यालयात आयोजित करणे बाबतमराठी भाषा गौरव दिन निमित्त विविध कार्यक्रम आपल्या विभागात / महाविद्यालयात आयोजित करणे बाबतMarathi Bhasha Gaurav Divas19.pdf2/18/2019 4:29 PM
दिनांक १६-०२-१९ ते २०-०२-१९ दरम्यान आपल्या विभागामध्ये कोणतीही परिक्षा न आयोजित करण्याबाबत परिपत्रक Circular No./pg admin/2018-19/5020-70 dated 16-02-19chatrapatishivajimaharajjayantinoexamfeb19.pdf2/18/2019 11:39 AM
शिष्यवृत्ती प्रदान करणेबाबत विद्यार्थाने करावयाची कार्यवाही बाबत परिपत्रकशिष्यवृत्ती प्रदान करणेबाबत विद्यार्थाने करावयाची कार्यवाही बाबत परिपत्रक Dated 25/01/19scholarship_pgJan19.pdf1/28/2019 1:48 PM
दि. ०६-१२-२०१८ रोजीचा पेपर पुढील सोयीच्या तारखेस घेण्यात येणे बाबतदि. ०६-१२-२०१८ रोजीचा पेपर पुढील सोयीच्या तारखेस घेण्यात येणे बाबत papershift_061218.pdf12/5/2018 12:12 PM
मार्गदर्शक शिक्षक उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्व अधिकार हे संबंधित विभाग प्रमुखांच्या विभागीय समितीस देण्यात आले आहे यासंबंधी परिपत्रक परिपत्रक दि. ०१/१२/१८phdguide_deptcommittee_circular011218.pdf12/3/2018 1:09 PM
Circular Regarding various Scholarships for the Year 2018-19Circular for P.G./2018-19 dated 03/11/18Scholarship_Circular_2018_19.PDF11/22/2018 12:19 PM
शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी २०१८-१९Circular No./2018-19/4350-4393 dated 30/10/18examfees_exemption201819.pdf10/31/2018 5:00 PM
Revised Schedule of Examination for Constitution of India by University Departments and Subcentre Circular No./Const./2018-19/45constindia_examcircular_oct18.pdf10/26/2018 3:30 PM
Training for Research Guides on 09/10/18 at 11:00 a.m at Mahatma Phule HallCircular for P.hD Guides phdguidetraining091018.pdf10/4/2018 4:56 PM
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सोई सुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत कारवाई करून पदव्युत्तर विभागास कळविणे बाबतदिव्यांग विद्यार्थ्यांना सोई सुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत कारवाई handicap_facility_aug18.PDF8/31/2018 4:20 PM
Minutes of meeting regarding PG-CET 2018-19 dated 10-02-2018Minutes of meeting regarding PG-CET 2018-19 dated 10-02-2018pgcetmeeting2018_10-02-2018.pdf2/26/2018 11:24 AM
सर्व विद्याशाखेतील संशोधन मार्गदर्शकांना कळविण्यात येते की, त्यांनी आपणाकडे असणार्या रिक्त जागा व मार्गदर्शन केलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती दिलेल्या प्रणालीमध्ये भरावी. For Details visit Affiliation Portalresearch_guideinfo_21feb2018.pdf2/22/2018 2:38 PM
केंद्र शासन पुरस्कृत अल्पसंख्याक विद्यार्थांसाठी सूचनाकेंद्र शासन पुरस्कृत अल्पसंख्याक विद्यार्थांसाठी सूचनाminoritystud_noticejan18.pdf1/16/2018 12:27 PM
Notification: Admission of Ph. D. Course for Academic Year 2017-18Notification: Admission of Ph. D. Course for Academic Year 2017-18Notification-Admission_of_PhD_Course_for_Academic_Year_2017-18.PDF11/23/2017 5:54 PM
Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   
<
NOTE : Click on "Uploaded On" tab to view latest Post Graduate Circulars .........