Post Graduate / Ph. D.

Browse records in that    Search     
TitleDescriptionDownload.Uploaded OnSorted By Uploaded On In Descending Order
राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना तसेच डॉ पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता विस्तारीत योजना शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून लागू करणेबाबतराजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना तसेच डॉ पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता विस्तारीत योजना शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून लागू करणेबाबतcircular_Scholarship_spe19.pdf9/12/2019 11:35 AM
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती व शासनाच्या इतर विविध शिष्यवृत्ती योजनाची महाडीबीटी पोर्टलवरुन ऑनलाईन पध्दतीने प्रभावी अमलबजावणी करणेबाबतउच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती व शासनाच्या इतर विविध शिष्यवृत्ती योजनाची महाडीबीटी पोर्टलवरुन ऑनलाईन पध्दतीने प्रभावी अमलबजावणी करणेबाबतcircular_mahadbiti_sep19.pdf9/12/2019 11:33 AM
सर्व शैक्षणिक विभागांनी सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशित विद्यार्थांना ऑनलाइन शिष्यवर्ती अर्ज भरण्याकरिता महत्वाच्या सुचना देणेबाबत सर्व शैक्षणिक विभागांनी सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशित विद्यार्थांना ऑनलाइन शिष्यवर्ती अर्ज भरण्याकरिता महत्वाच्या सुचना देणेबाबत Scholarship_Notice_1920.pdf9/7/2019 2:00 PM
Circular for Admission to Vacant Seats for Academic Year 2019-20Circular No./pg admin/2019-20/1052-58 dated 23-07-19Circular_for Addmission_vacantseats_1920.pdf7/23/2019 5:33 PM
सर्व विद्याशाखेतील संशोधन मार्गदर्शकांना कळविण्यात येते की, त्यांनी आपणाकडे असणार्या रिक्त जागा व मार्गदर्शन केलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती पाठवावी Circular No.phd/2019-20/ dated 03/07/19phdguideinfo_july19.pdf7/11/2019 4:28 PM
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी आपल्या विभागातील Bachelor Degree, Certificate Course, Advance Diploma, Diploma, P.G. Diploma बाबत परिपत्रक, वेळापत्रकCircular No./pg admin/2019-20/489-08 dated 15-05-19UG_CertDiploma_ AdvDiploma_PG Diploma_Circular150519.pdf5/16/2019 1:23 PM
मराठी भाषा गौरव दिन निमित्त विविध कार्यक्रम आपल्या विभागात / महाविद्यालयात आयोजित करणे बाबतमराठी भाषा गौरव दिन निमित्त विविध कार्यक्रम आपल्या विभागात / महाविद्यालयात आयोजित करणे बाबतMarathi Bhasha Gaurav Divas19.pdf2/18/2019 4:29 PM
दिनांक १६-०२-१९ ते २०-०२-१९ दरम्यान आपल्या विभागामध्ये कोणतीही परिक्षा न आयोजित करण्याबाबत परिपत्रक Circular No./pg admin/2018-19/5020-70 dated 16-02-19chatrapatishivajimaharajjayantinoexamfeb19.pdf2/18/2019 11:39 AM
शिष्यवृत्ती प्रदान करणेबाबत विद्यार्थाने करावयाची कार्यवाही बाबत परिपत्रकशिष्यवृत्ती प्रदान करणेबाबत विद्यार्थाने करावयाची कार्यवाही बाबत परिपत्रक Dated 25/01/19scholarship_pgJan19.pdf1/28/2019 1:48 PM
दि. ०६-१२-२०१८ रोजीचा पेपर पुढील सोयीच्या तारखेस घेण्यात येणे बाबतदि. ०६-१२-२०१८ रोजीचा पेपर पुढील सोयीच्या तारखेस घेण्यात येणे बाबत papershift_061218.pdf12/5/2018 12:12 PM
मार्गदर्शक शिक्षक उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्व अधिकार हे संबंधित विभाग प्रमुखांच्या विभागीय समितीस देण्यात आले आहे यासंबंधी परिपत्रक परिपत्रक दि. ०१/१२/१८phdguide_deptcommittee_circular011218.pdf12/3/2018 1:09 PM
Circular Regarding various Scholarships for the Year 2018-19Circular for P.G./2018-19 dated 03/11/18Scholarship_Circular_2018_19.PDF11/22/2018 12:19 PM
शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी २०१८-१९Circular No./2018-19/4350-4393 dated 30/10/18examfees_exemption201819.pdf10/31/2018 5:00 PM
Revised Schedule of Examination for Constitution of India by University Departments and Subcentre Circular No./Const./2018-19/45constindia_examcircular_oct18.pdf10/26/2018 3:30 PM
Training for Research Guides on 09/10/18 at 11:00 a.m at Mahatma Phule HallCircular for P.hD Guides phdguidetraining091018.pdf10/4/2018 4:56 PM
Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   
<
NOTE : Click on "Uploaded On" tab to view latest Post Graduate Circulars .........