Academic Section(शैक्षणिक विभाग)

Browse records in that    Search     
TitleDescriptionDownload.Uploaded OnSorted By Uploaded On In Descending Order
Letter of Submit UG NEP Curriculum before 21.09.2023Letter of Submit UG NEP Curriculum before 21.09.2023UG-NEP-Curriculum-submit-21.09.2023.pdf9/18/2023 12:29 PM
शिक्षकीय संवर्गातील व शिक्षकेत्तर संवर्गातील कर्मचारी यांची माहिती तात्काळ पुरविणेबाबत शिक्षकीय संवर्गातील व शिक्षकेत्तर संवर्गातील कर्मचारी यांची माहिती तात्काळ पुरविणेबाबत teaching-nonteaching-emp-info-college.pdf9/11/2023 1:37 PM
सर्व पदवी व पदव्यूत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रियेची तारीख दि. ०७-सप्टेंबर -२०२३ पर्यंत वाढविण्यात आल्याबाबतसर्व पदवी व पदव्यूत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रियेची तारीख दि. ०७-सप्टेंबर -२०२३ पर्यंत वाढविण्यात आल्याबाबतextend-admission-07-09-2023.pdf9/4/2023 12:06 PM
Circular about Teaching Posts in Affiliated CollegesCircular about Teaching Posts in Affiliated Collegescircular-Teaching-Staff-aug23.pdf8/29/2023 11:12 AM
सर्व पदवी व पदव्यूत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रियेची तारीख दि. ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आल्याबाबतसर्व पदवी व पदव्यूत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रियेची तारीख दि. ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आल्याबाबतextend-admission-31.08.2023.pdf8/28/2023 11:19 AM
Circular of B.A. II Yr Model Question Paper Pattern under CBCSCircular of B.A. II Yr Model Question Paper Pattern under CBCSB.A-II-Yr-Model-Qpaper-CBCS-23-24.pdf8/28/2023 11:07 AM
स्थाननिश्चिती (CAS) योजने अंतर्गत अध्यापकांना पदोन्नती देणे संदर्भांत शिबीर आयोजित करण्यात असल्यामुळे पात्र अध्यापकांचे प्रस्ताव सादर करणेबाबतस्थाननिश्चिती (CAS) योजने अंतर्गत अध्यापकांना पदोन्नती देणे संदर्भांत शिबीर आयोजित करण्यात असल्यामुळे पात्र अध्यापकांचे प्रस्ताव सादर करणेबाबतCAS-Proposal-aug23.PDF8/24/2023 10:51 AM
अभिव्यक्ती मताची स्पर्धेसंदर्भात गूगल मीट ला उपस्थित राहण्याबाबत (२१-ऑगस्ट-२०२३ दुपारी ३:०० वाजता)अभिव्यक्ती मताची स्पर्धेसंदर्भात गूगल मीट ला उपस्थित राहण्याबाबत (२१-ऑगस्ट-२०२३ दुपारी ३:०० वाजता)Abhivyakti-mat-google-meet-21-08-23.pdf8/21/2023 12:48 PM
B.Pharm., M. Pharm., M.B.A., M.C.A. इत्यादी अभ्यासक्रमास शैक्षणिक अर्हते बाबतB.Pharm., M. Pharm., M.B.A., M.C.A. इत्यादी अभ्यासक्रमास शैक्षणिक अर्हते बाबतteacher-eligibility-bpharm-mpharm-mca-23.PDF8/18/2023 11:11 AM
विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२४ अंतर्गत विद्यार्थ्यांची मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी करणेबाबत विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२४ अंतर्गत विद्यार्थ्यांची मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी करणेबाबत student-voter-enrollment-23.pdf8/11/2023 10:50 AM
सर्व पदवी व पदव्यूत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रियेची तारीख दि. २१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आल्याबाबतसर्व पदवी व पदव्यूत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रियेची तारीख दि. २१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आल्याबाबतextend-admission-21.08.2023.pdf8/11/2023 10:38 AM
सर्व पदवी व पदव्यूत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रियेची तारीख दि. १० ऑगस्ट २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आल्याबाबत सर्व पदवी व पदव्यूत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रियेची तारीख दि. १० ऑगस्ट २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आल्याबाबत extend-admission-10.08.2023.pdf7/31/2023 4:18 PM
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पर्यंतच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेशित त्रुटी असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश मान्यते प्रकरणाबाबत शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पर्यंतच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेशित त्रुटी असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश मान्यते प्रकरणाबाबत acadyr-21-22-profstudies-admission-sanction.pdf7/28/2023 12:24 PM
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण -२०२० च्या प्रभावीपणे अंमलबजावणीस्तव दि.२८ जुलै २०२३ रोजी सकाळी १०:३० वाजता जनजागृतीस्तव रॅलीचे आयोजन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण -२०२० च्या प्रभावीपणे अंमलबजावणीस्तव दि.२८ जुलै २०२३ रोजी सकाळी १०:३० वाजता जनजागृतीस्तव रॅलीचे आयोजन NEP-Rally-28.07.2023.pdf7/27/2023 1:46 PM
Letter of Academic Autonomy Regulations for University DepartmentsLetter of Academic Autonomy Regulations for University DepartmentsAcad-Autonomy-regulations-unidept-jul23.pdf7/25/2023 4:16 PM
Page 1 of 32First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
NOTE : Click on "Uploaded On" tab to view latest Circulars.........