Academic Section(शैक्षणिक विभाग)

Browse records in that    Search     
TitleDescriptionDownload.Uploaded OnSorted By Uploaded On In Descending Order
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून श्री साई सामाजिक संस्थेचे संचालित श्री. साई अभियांत्रिकी महाविद्यालय परदरी तांडा ता. जि. औरंगाबाद या महाविदयालयाचे संलग्नीकरण पूर्णतः रद्द करणेबाबत शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून श्री साई सामाजिक संस्थेचे संचालित श्री. साई अभियांत्रिकी महाविद्यालय परदरी तांडा ता. जि. औरंगाबाद या महाविदयालयाचे संलग्नीकरण पूर्णतः रद्द करणेबाबत sai-engg-affilationcancel-sep22.PDF9/22/2022 4:35 PM
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण -२०२० अंमलबजावणी संदर्भांत आयोजित केलेल्या बैठकीस उपस्थित राहण्याबाबत (दि. २२-०९-२०२२ सकाळी ११:०० वाजता महात्मा फुले सभागृह)राष्ट्रीय शिक्षण धोरण -२०२० अंमलबजावणी संदर्भांत आयोजित केलेल्या बैठकीस उपस्थित राहण्याबाबत (दि. २२-०९-२०२२ सकाळी ११:०० वाजता )principalmeeting-22-09-22.pdf9/21/2022 5:58 PM
शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 पासून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये त्याबाबत (आदर्श महाविद्यालय उमरगा जि. उस्मानाबाद)शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 पासून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये त्याबाबतnoadmission-AdarshCollege-osd-2223.PDF8/27/2022 5:24 PM
शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 पासून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये त्याबाबत (आदित्य विज्ञान महाविद्यालय बीड )शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 पासून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये त्याबाबत (आदित्य विज्ञान महाविद्यालय बीड )noadmission-AdityaCollege-Beed-2223.PDF8/27/2022 5:20 PM
पदवी ,पदविका व पद्व्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रियेची दि. ०३ सप्टेंबर २०२२ पर्येंत वाढविण्यात आलेल्या मुदतीबाबत पदवी ,पदविका व पद्व्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रियेची दि. ०३ सप्टेंबर २०२२ पर्येंत वाढविण्यात आलेल्या मुदतीबाबत admission-date-extend-030922.pdf8/27/2022 10:59 AM
Regarding Letter of Cancellation of Admission, Mirgration, Mess Charges with Hostel FeesRegarding Letter of Cancellation of Admission, Mirgration, Mess Charges with Hostel FeesCancel-Admi-Mirg-MessCharges-Hostel-aug22.pdf8/27/2022 10:45 AM
CAS योजनेअंतर्गत सर्व संबंधित अध्यापकांनी महाविद्यालयामार्फत सविस्तर प्रस्ताव पूरक दस्तऐवजांसह विद्यापीठास ३० ऑगस्ट २०२२ पर्यंत शैक्षणिक विभागास सादर करणे बाबतCAS योजनेअंतर्गत सर्व संबंधित अध्यापकांनी महाविद्यालयामार्फत सविस्तर प्रस्ताव पूरक दस्तऐवजांसह विद्यापीठास ३० ऑगस्ट २०२२ पर्यंत शैक्षणिक विभागास सादर करणे बाबतCAS-CAMP-aug22.pdf8/20/2022 12:26 PM
शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 पासून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये त्याबाबत (शिक्षण महर्षि ज्ञानदेव मोहेकर महाविद्यालय कळंब ता. कळंब जि.उस्मानाबाद )शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 पासून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये त्याबाबतno-admission-mohekar-kalamb.PDF8/17/2022 12:08 PM
शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 पासून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये त्याबाबत (राजकुंवर महाविद्यालय (वाघ्रुळ) जहांगीर ता. जि. जालना)शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 पासून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये त्याबाबतno-admission-rajkunwar-jalna.PDF8/17/2022 12:04 PM
शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 पासून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये त्याबाबत (राजुरेश्वर कला ,वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय दाभाडी ता. बदनापूर जि.जालना) शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 पासून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये त्याबाबतno-admission-rajureshwar-dabhadi.PDF8/17/2022 11:57 AM
पदवी ,पदविका आणि पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रकियेची दि. २० ऑगस्ट २०२२ पर्यंत वाढविण्यात आलेल्या मुदतवाढी बाबत पदवी ,पदविका आणि पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रकियेची दि. २० ऑगस्ट २०२२ पर्यंत वाढविण्यात आलेल्या मुदतवाढी बाबत extension-admission-date-20aug22.pdf8/6/2022 6:55 PM
Letter of MAHA DBT Camp dated on 05-August-2022Letter of MAHA DBT Camp dated on 05-August-2022maha-DBT-camp-05-08-2022.pdf8/5/2022 12:32 PM
केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांच्या सूचने नुसार भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या प्राश्वभूमीवर विद्यापीठ /विद्यापीठ उपपरिसर , उस्मानाबाद व विद्यापीठाशी स्वलंग्न संस्था / महाविद्यालये /वसतिगृहे यांच्या इमारतीवर "हर घर झेंडा" हा उपक्रम राबविणे बाबतकेंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांच्या सूचने नुसार भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या प्राश्वभूमीवर विद्यापीठ /विद्यापीठ उपपरिसर , उस्मानाबाद व विद्यापीठाशी स्वलंग्न संस्था / महाविद्यालये /वसतिगृहे यांच्या इमारतीवर "हर घर झेंडा" हा उपक्रम राबविणे बाबतHar-Ghar-Zenda-aug22.pdf8/2/2022 12:22 PM
शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 पासून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये त्याबाबत (राजर्षी शाहू कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय रोशन गेट पाथ्री ता. फुलंब्री जि. औरंगाबाद)शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 पासून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये त्याबाबत no-admission-Rajarshi-Shahu-Pathri.PDF7/29/2022 12:21 PM
शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 पासून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये त्याबाबत (सर सय्यद कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय रोशन गेट औरंगाबाद)शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 पासून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये त्याबाबतno-admissioin-Sayyed-College-abad.PDF7/29/2022 12:16 PM
Page 1 of 21First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
NOTE : Click on "Uploaded On" tab to view latest Circulars.........