Browse records in that    Search     
TitleDescriptionDownload.Uploaded OnSorted By Uploaded On In Descending Order
स्थाननिश्चिती (CAS) योजनेअंतर्गत शिबिराचे आयोजन करणेबाबतcircular No. Aff/2018-19/10844 Dated 17/11/2018AllCollegeCAS_nov18.pdf11/17/2018 4:24 PM
महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन व उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे शासन परिपत्रकानुसार १८० तालुक्यांमध्ये शालेय/ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याबाबत शालेय/ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याबाबत exemption_exam_fees_180taluka.pdf11/3/2018 6:58 PM
राष्ट्रीय महिला आयोगामार्फत महाविद्यालय विद्यार्थिनीसाठी महिलांशी संबंधित कायद्याबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या स्पर्धाबाबत राष्ट्रीय महिला आयोगामार्फत महाविद्यालय विद्यार्थिनीसाठी महिलांशी संबंधित कायद्याबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या स्पर्धाबाबत colllegemahilalawcompetitionoct18.pdf10/20/2018 12:11 PM
Circular regarding Carry Regarding Admission of B.E.,B.Tech. ,B.Arch Third Year students to Fourth Year for the Academic Year 2018-19Cirular No.syllabus unit/Engg./2018/20045-60B.E.BTech.B.Arch_admission_3rdto4thyr_oct18.pdf10/19/2018 11:59 AM
Circular regarding Carry Forward Facility for Old students of (2013-14 Batch) of B.Pharmacy circular No. SU/S&T/B.Pharm/28/2018PharmacyCarryforwardoct18.pdf10/19/2018 11:51 AM
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दिव्यांगांना सर्व प्रकारच्या सोयी सवलती देणेबाबत प्रश्नावली विहित तारखेपर्यंत पाठवावी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सोई सुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत infofacilityforhandicapoct18.pdf10/17/2018 1:59 PM
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरणेसाठी आवश्यक उत्पन्न व रहिवाशी प्रमाणपत्र त्वरीत मिळणेसाठी तहसीलदार कार्यालयामार्फत शिबीर आयोजित करणेबाबत circular No. Aff/2018-19/9621-10044orgscholarshipcampoct18.pdf10/16/2018 5:08 PM
Circular Regarding Registration for AVISHKAR-2018Circular Regarding Registration for AVISHKAR-2018avishakar2018Circular.pdf10/11/2018 12:14 PM
To attend workshop on Awareness of Assessment and Accreditation for non-accredited colleges of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, AurangabadOrganized by CSMSS Engineering College ,Kanchanwadi ,Paithan Road Aurangabad on Sept 28, 2018 at 10:00 a.m.NAAC_CSMSSworkshopsep18.pdf9/26/2018 12:03 PM
Medium for Writing the answer sheet of Examinations for the Law Courses Circular No. SU/law/27/2018MediumLawcoursessep18.pdf9/25/2018 2:36 PM
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी संलग्नीत महाविद्यालय आणि मान्यता प्राप्त परिसंस्था मध्ये नूतनीकरण ,नवीन संशोधन केंद्र ,नवीन महाविद्यालय ,अभ्यासक्रम ,विषय ,विद्याशाखा आणि तुकडीवाढीसाठी अर्ज सादर करण्यासाठी जाहीर प्रगटन Apply online for continuation of affiliation/permanent affiliation to University-Institute Affiliation Management System JahirPragatan_affilationsep18.PDF9/19/2018 5:37 PM
Circular Regarding Establishment of Training and Placement Cell in Affilated Colleges informing to UniversityLast Date for submission of Information to University's Central Placement Cell on or before 30/09/18PlacementCell_Info_sep18.pdf9/19/2018 1:42 PM
शासन मान्यता नसलेल्या प्राचार्यांच्या सहीने झालेला पत्रव्यहार ग्राह्य न धारणेबाबत व्यवस्थापन परिषदेचा ठराव दि. ०२-०८-२०१८nongrantprincipalsep18.pdf9/18/2018 1:13 PM
बृहत आराखड्यातील संदर्भातील माहिती त्वरित देणेबाबत बृहत आराखड्यातील संदर्भातील माहिती त्वरित देणेबाबत perspectiveplan_colinfo_sep18.pdf9/5/2018 5:57 PM
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सोई सुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत कारवाई माहिती कळविणेबाबतदिव्यांग विद्यार्थ्यांना सोई सुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत कारवाईphyhandicapfacility_aug18.pdf9/4/2018 5:43 PM
Page 1 of 7First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  Next   Last   
NOTE : Click on "Uploaded On" tab to view latest Circulars.........