Achievements

Achievements

UPSC/ MPSC/ Banking & Other Recruitment Examination
Sr. No. Name Exam Post
1 Gaikwad Amol Baliram IBPS (2013-14) PO (Maha Bak)
2 Ghagarmale Snehdeep Namdevrao IBPS (2013-14) PO
3 Tambe Tukaram Laxmanrao IBPS (2013-14) Clerk
4 Salve Siddharth Dilip IBPS (2013-14) Clerk
5 Jadhav Pallavi Bhausaheb SSC (2013-14) Delhi (PSI)
6 Waghmare Damodhar Appasaheb MPSC (2014-15)  
7 Jadhav Pallavi Bhausaheb MPSC (2014-15) PSI
8 Wakte Supriya Shrimant MPSC (2014-15) Nayab Tahsildar
9 Sagar Pandharinath Barsagade MPSC (2015-16)  
10 Pradeep Sonawane UPSC (2018-19) IPS
11 Nitin Dattatrya Bagate (Faculty) UPSC (2016-17) IPS
12 Nooh Siddhiqui (Faculty) UPSC (2017-18) IRS
13 Chhadidar Priyanka Bhimrao MPSC (2017-18) RTO
NET/SET Qualified Students List.  
Sr. No. Name Exam  
1 Kamble Santosh Sakharam NET (2013-14)  
2 Kshirsagar Nitin Trimbakrao NET (2013-14)  
3 Hulwan Pramod Appsaheb NET (2014-15)  
4 Khatane Rajesh Pandurang NET (2014-15)  
5 Dhanerao Vinod Kisan NET (2014-15)  
6 Shaikh Mohammad Dastagir NET (2014-15)  
7 Kale Ramesh Ramkrushna NET (2014-15)  
8 Jogdand Subhash Kisan NET (2014-15)  
9 Baliram Yadav Gita NET (2014-15)  
10 Fadate Arun Samadhan NET (2014-15)  
11 Shridhar Kashinath Jadhav NET (2015-16)  
12 Shrikant Nandakumar Bhalerao NET (2017-18)  
13 Nalawade Balasaheb Vinayakrao SET (2013-14)    
14 Krishna Ganpatrao Kaldate SET (2013-14)    
15 Kshirsagar Nitin Trimbakrao SET (2013-14)    
16 Dakhane Kishor Kantarao SET (2015-16)    
17 Bagul Jaya Subhash SET (2015-16)    
18 Rameshwar Bhikachand Ghitre SET (2015-16)    
19 Amol Baburao Kale SET (2015-16)    
20 Renuka Dilip Ragde SET (2015-16)    
21 Annadate Nitin Prabhakar SET (2015-16)    
22 Shridhar Kashinath Jadhav SET (2015-16)    
23 Vibha Choudhri Prakash SET (2016-17)    
24 Chate Dnyanoba Prabhakar SET (2016-17)    
25 Sartape Harshadeep Buddhaji SET (2016-17)    
26 Thillar Vidya Baburao SET (2016-17)    
27 Rahika Tilekar SET (2016-17)    
28 Walokarajanekar Chetna SET (2016-17)    
29 Deepak Hujare SET (2016-17)    
30 Pandit Purva Sandulal SET (2017-18)    
31 Maske Manda Kaluji SET (2017-18)