Avhan 2019

आव्हान राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण शिबिराच्या निवड चाचणीकरिता स्वयंसेवक पाठविणे बाबतचे पत्र Download letter  

आव्हान राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण शिबिर   Download letter  

Click Here for NSS Volunteers Selection Form